Giới thiệu

90683307_1055076624867994_7714962544493854720_n (1)

Trung tâm Bồi dưỡng Nâng cao Kỹ năng Giao dịch Tài chính (CATS – Centre of Advanced Trading Skills) thành lập vào tháng 03/2020 với sự tham gia của những người đi đầu và tâm huyết với việc chia sẻ niềm đam mê nghề Giao dịch Tài chính với cộng đồng. Trung tâm tập trung về việc chia sẻ, hướng dẫn, bồi dưỡng nâng cao Kỹ năng Giao dịch Tài chính thông qua nhiều phương tiện: các bài viết dạng blog trên web và page Facebook, các video trên kênh Youtube, các tài liệu và sách dạng ebook trên web và các khóa học nghề Giao dịch Tài chính từ Cơ bản (cho Người mới) tới Trung cấp (cho Trader Cá nhân) và đích cuối cùng là Chuyên nghiệp (cho Trader Quỹ).