Đội ngũ

90683307_1055076624867994_7714962544493854720_n (1)

Đội ngũ của CATS gồm những người đi đầu và tâm huyết về việc chia sẻ kiến thức và tư duy đúng về nghề Giao dịch Tài chính đến cộng đồng gồm: Thầy Trần Khắc Minh, Lê Minh Phương (Ival), Nguyễn Mậu Cường (Blue), Nguyễn Văn Dũng (Robert), Nguyễn Bá Quỳnh (Henry), Nguyễn Tuấn Minh, Nguyễn Quốc Huy, Uông Văn Quang, Đặng Xuân Khiêm, Nguyễn Quang Tùng, Nguyễn Tiến Hùng và nhiều thành viên khác.

Đội ngũ chuyên gia

Các tác giả