CJC Markets

download

CJC Markets là broker có giấy phép FMA của New Zealand và FINTRAC của Canada.

CJC Markets có 2 loại tài khoản: Classic và ECN cùng các nền tảng MAM, PAMM và Copy Trading cung cấp nhiều lựa chọn hấp dẫn cho trader và đối tác.

Thành lập từ 2018 tại New Zealand. CJC Markets đến nay hoạt động và có văn phòng tại nhiều nước trên thế giới như:

 

 • New Zealand
 • Australia
 • Japan
 • South Korea
 • China
 • Malaysia
 • Philipines
 • Thailand
 • Taiwan
 • Dubai
 • Việt Nam: Hồ Chí Minh và Hà Nội.

Văn phòng CJC Markets tại Việt Nam: