AIMS

Chúng tôi là ai
AIMS là một trong những nhà môi giới tài chính hàng đầu thế giới cung cấp các giải pháp giao dịch cao cấp cho tất cả các loại nhà giao dịch.

Sự quản lý
Với kinh nghiệm đáng kể của các nhà quản lý trên các thị trường tài chính quốc tế, danh tiếng mạnh mẽ này giúp các nhà giao dịch mới và có kinh nghiệm tự tin giao dịch với chúng tôi.

Tính thanh khoản
Với quyền truy cập vào giá cả và tính thanh khoản trước đây chỉ dành cho các ngân hàng đầu tư và các cá nhân có giá trị ròng cao, AIMS hiện có thể cung cấp cho tất cả khách hàng của chúng tôi một nền tảng giao dịch tiên tiến, kết nối độ trễ thấp và tính thanh khoản vượt trội.

Quy định
AIMS được quy định bởi các hội đồng quản lý hàng đầu khu vực.

Tuyên bố sứ mệnh
Đối với Nhà giao dịch, AIMS luôn nỗ lực để tạo ra môi trường giao dịch tốt nhất cho các nhà giao dịch bán lẻ bằng cách cung cấp chênh lệch, khớp lệnh và dịch vụ vượt trội. AIMS luôn nỗ lực để duy trì giao tiếp cởi mở và minh bạch với khách hàng của chúng tôi dựa trên sự tôn trọng, công bằng và chính trực lẫn nhau.