Mối tương quan giữa USD và giá Vàng là rất mật thiết, mình thông qua Clip này chia sẻ một chút góc nhìn về xu hướng thị trường giai đoạn này. Bên cạnh đó mình cũng đánh giá về Bitcoin trong bối cảnh hiện tại. Mời anh chị em cùng tham khảo!

Bình luận Facebook