Đặt dừng lỗ là 1 chủ đề mà đôi khi gây bối rối trong các trader. Bài viết chỉ dành cho thành viên hôm nay sẽ là hướng dẫn đầy đủ về cách đặt dừng lỗ cho pin bar, fakey, và inside bar. Hi vọng bài này sẽ loại bỏ các bối rối bạn có thể đã có
về chủ đề này và sẽ cho bạn 1 hướng dẫn mà bạn có thể quay lại xem khi cần. Hãy xem xét đây là bổ sung cho tài liệu trong khóa học.

Việc Đặt Dừng Lỗ Cho Thiết Lập Pin Bar:

• Đặt Dừng Lỗ Pin Bar Tiêu Chuẩn

Điểm đặt dừng lỗ “bình thường” hoặc “tiêu chuẩn” với 1 thiết lập pin bar là gần đỉnh hoặc đáy của đuôi pin bar (tất nhiên phụ thuộc vào hướng bạn đang giao dịch). Tôi thường đặt dừng lỗ 5 hoặc 10 pip bên trên đỉnh hoặc dưới đáy. Không cần chơi trò “bao nhiêu pip là tốt nhất?”… chỉ đặt nó ít nhất 5 tới 10 pip bên trên hoặc dưới, dù thiết lập hiệu quả hay không, đừng phân tích nó quá đà.

Giờ thì việc đặt dừng lỗ bên trên đỉnh hoặc dưới đáy là điểm đặt dừng lỗ “mặc định”, nghĩa là, nếu bạn đang nghi ngờ, đặt nó đó. Nó cũng là điểm đặt dừng lỗ hợp lí nhất vì bạn đang ép giá phủ định thiết lập bằng cách phá đỉnh hoặc đáy.

• Đặt Dừng Lỗ 50% Pin Bar

Khi bạn vào lệnh ở 1 pin bar ở mức thoái lui 50%, rõ ràng bạn phải đặt dừng lỗ trên đỉnh hoặc dưới đáy, hoặc xa hơn nếu có 1 mức rõ ràng gần đó. Khi bạn vào 1 thiết lập pin bar bằng điểm vào dạng stop khi phá đỉnh hoặc đáy pin thì bạn có lựa chọn đặt dừng lỗ gần mức 50% của pin bar, điều này hoạt động đặc biệt tốt ở các pin bar đuôi dài mà không thoái lui.

Bạn có thể nghĩ về mức 50% của pin bar như 1 khu vực điểm xoay “tưởng tượng”. Nó có thể là 1 điểm đặt/tham chiếu dừng lỗ và cũng là 1 điểm vào, phụ thuộc vào cách bạn đang giao dịch pin bar và các điều kiện thị trường hiện tại.

Đặt Dừng Lỗ Ở Thiết Lập Fakey

• Điểm Đặt Dừng Lỗ Fakey Tiêu Chuẩn

Với thiết lập Fakey, điểm “an toàn nhất” để đặt dừng lỗ thường sẽ là ngay trên đỉnh của nến đột phá sai hoặc ngay dưới đáy của nến đột phá sai (tất nhiên phụ thuộc vào hướng bạn đang giao dịch).

• Điểm đặt dừng lỗ 50% fakey

Hai lựa chọn khác là đặt dừng lỗ gần mức 50% của nến đột phá sai hoặc gần mức 50% của nến mẹ. Các lựa chọn này cho chúng ta linh hoạt hơn 1 chút; đặc biệt với các thiết lập fakey với nến mẹ lớn hơn chúng cho chúng ta tỉ lệ RR tốt
hơn để biến thiết lập giao dịch thực tế hơn.

Tuy nhiên, nếu bạn đang đặt dừng lỗ gần điểm 50% của nến mẹ hoặc đột phá sai, bạn tốt hơn nên đợi vào lệnh khi phá đỉnh hoặc đáy của nến mẹ thay vì vào ở đột phá inside bar, điều này sẽ đảm bảo đà theo hướng mình, sẽ quan trọng vì bạn không có “bảo vệ” thêm của việc có dừng lỗ trên đỉnh hoặc dưới đáy đột phá sai.

Đặt Dừng Lỗ Với Các Thiết Lập Inside Bar

• Điểm đặt dừng lỗ tiêu chuẩn với inside bar

Điểm an toàn nhất để đặt dừng lỗ với 1 thiết lập inside bar là ngay bên trên đỉnh hoặc bên dưới đáy của nến mẹ. Điều này cho thiết lập inside bar của bạn nhiều “không gian thở” nhất và ép giá phải phủ định thiết lập bằng việc chạy quá
đỉnh hoặc đáy của nến mẹ trước khi loại chúng ta, nếu nó chạy ngược.

• Điểm đặt dừng lỗ 50% inside bar

Bạn cũng có thể đặt dừng lỗ ở gần mức 50% nến mẹ. Điều này cho bạn khả năng có tỉ lệ RR tốt nhưng bạn cũng hi sinh 1 phần không gian thở mà bạn có với điểm đặt tiêu chuẩn. Điểm đặt 50% phù hợp nhất với inside bar có biên độ lớn hơn, với các inside bar nhỏ hơn bạn sẽ muốn dùng điểm đặt tiêu chuẩn. Lại 1 lần nữa, đây rõ ràng là 1 quyết định hơi tự do, nhưng giá là 1 chiến lược giao dịch tự do, vì vậy bạn sẽ giỏi hơn theo thời gian.

Dịch và Phân tích: Ival – Lê Minh Phương

Forex Trading Tip by Ival

Bình luận Facebook