Các ví dụ về các lệnh ngược xu hướng thất bại và tại sao luôn tốt hơn để giao dịch theo xu hướng. Đăng ngày 26/9/2010.

Tuần trước đã thấy 1 số thiết lập hành vi giá ngược xu hướng trông khá đẹp hình thành. Hầu hết các thiết lập này cuối cùng đã không hiệu quả do sức mạnh của xu hướng cơ bản. Tôi nghĩ sẽ là ý tưởng tốt để dùng hành vi giá của tuần này là 1 bài học về tại sao giao dịch ngược xu hướng gần như luôn là 1 ý tưởng tồi.

Đầu tiên, để tôi nói rằng có những thời điểm nhất định khi các thiết lập hành vi giá ngược xu hướng cuối cùng thực hiện đẹp, khi đây chỉ là kết quả của cách tự nhiên thị trường tăng và giảm. Tuy nhiên, thực tế của vấn đề là có nhiều hơn nhiều các lệnh ngược xu hướng không hiệu quả mà các thiết lập ngược xu hướng về trung bình có xác suất hiệu quả thấp hơn nhiều các thiết lập hành vi giá theo xu hướng. Thực tế là thị trường forex hầu như có 1 cặp tiền có xu hướng, kết hợp với thực tế là thị trường thường là 1 dòng cơ hội vô tận, nghĩa là thực sự không có lí do gì để vào 1 thiết lập ngược xu hướng xác suất thấp.

Các trader forex mới nên đặc biệt cẩn trọng với các lệnh ngược xu hướng, khi nó cần 1 nhà phân tích hành vi giá rất kinh nghiệm để biết thiết lập ngược xu hướng nào để vào và thiết lập nào thì không. Giao dịch ngược xu hướng là điều gì đó bạn có thể thêm vào hộp công cụ giao dịch của mình sau khi bạn đã làm chủ nghệ thuật và kĩ năng của giao dịch các thiết lập hành vi giá theo xu hướng chính. Tuy nhiên, cho đến khi bạn làm chủ giao dịch theo xu hướng, không có lí do để thử bắt đỉnh và đáy.

VÍ DỤ 1 – THIẾT LẬP FAKEY NGƯỢC XU HƯỚNG GIẢM GIÁ AUD/USD NGÀY 17/9/10

Hãy chú ý fakey ngược xu hướng giảm giá xảy ra 1 tuần trước trong cặp AUDUSD, thiết lập này hình thành khá đẹp và sẽ có thôi thúc vào lệnh. Tuy nhiên, các trader là các học viên sắc sảo trong thị trường sẽ biết rằng AUD cả kĩ thuật và cơ bản đang rất mạnh bây giờ, vì vậy không có lí do thực tế gì để bán.

Nhiều lần các thiết lập ngược xu hướng như này đơn giản là kết quả của các động lực giá tự nhiên; thị trường không chạy theo các đường thẳng và sẽ thường dừng vài ngày trước khi tiếp tục theo xu hướng.

Hãy chú ý, thiết lập inside bar hình thành ngay trên hỗ trợ gần 0.9200 cuối cùng là 1 thiết lập tuyệt vời với kịch bản rủi ro/lợi nhuận khổng lồ. Đây là 1 ví dụ rõ ràng về tại sao chỉ hợp lí hơn khi đợi các thiết lập với xu hướng ở các mức đồng thuận rõ ràng, hơn là cố dừng 1 đoàn tàu đang chạy.

VÍ DỤ 2 – PIN BAR NGƯỢC XU HƯỚNG GIẢM GIÁ EUR/USD NGÀY 17/9/10

EURUSD cũng có 1 thiết lập hành vi giá giảm giá vào tuần trước mà cuối cùng không bao giờ giảm. Đáng chú ý là nếu bạn vào thiết lập này nhưng đặt điểm vào bên dưới đáy pin 1 chút, thì bạn sẽ không bao giờ bị khớp lệnh. Thường với các thiết lập ngược xu hướng hầu như luôn tốt hơn là để đà thị trường đưa bạn vào lệnh. Nghĩa là, bạn muốn thấy giá chạy theo hướng lệnh ngược xu hướng dự định của bạn bằng cách vào 1 điểm vào dạng stop ngay bên trên đỉnh hoặc bên dưới đáy của thiết lập, thay vì vào luôn hoặc với lệnh limit.

Cũng chú ý thiết lập inside bar hình thành sau pin bar. Inside bar này có thể được giao dịch như 1 thiết lập tiếp diễn và vào khi phá đỉnh; nến này sẽ kiếm cho bạn tương đối pip. Biểu đồ này là 1 ví dụ tuyệt vời hơn về cách giao dịch theo xu hướng hầu như luôn thắng so với giao dịch ngược xu hướng.

Dịch và phân tích: Ival – Lê Minh Phương

Forex Trading Tip by Ival

Bình luận Facebook