I – Công dụng

Theo dõi mọi biến động trên tài khoản giao dịch và thông báo vào Group hoặc Channel Telegram


II – Tính năng chính

1 – Thông báo tín hiệu vào lệnh mới

 • Loại lệnh
  • Lệnh BUY, SELL trực tiếp có biểu tượng tia sét
  • Lệnh chờ Limit, Stop có biểu tượng bông tuyết
 • Giá vào lệnh
  • Với các lệnh chờ thì có thông báo cách giá hiện tại bao nhiêu pip
 • Khối lượng lệnh
  • Tương ứng với tài khoản bao nhiêu tiền
 • Điểm Stoploss
  • Cách giá hiện tại bao nhiêu pip (USD, % tài khoản)
 • Điểm Take profit
  • Cách giá hiện tại bao nhiêu pip (USD, % tài khoản)
 • Comment (nếu có)

2 – Thông báo tín hiệu đóng lệnh

 1. Tín hiệu đóng lệnh (Với các lệnh đang chạy)
  • Đóng lệnh do chạm điểm Stoploss (SL)

  • Đóng lệnh do chạm điểm Take Profit (TP)

  • Đóng lệnh do cắt lệnh

  • Thông báo lời lỗ theo pip (USD, % tài khoản)
 1. Tín hiệu đóng lệnh một phần

  • Thông báo khối lượng đã đóng.
  • Thông báo lời lỗ phần lệnh đã đóng theo pip (USD, % tài khoản)
 1. Tín hiệu xóa lệnh chờ Limit, Stop

3 – Thông báo tín hiệu cập nhật trạng thái lệnh

 1. Khớp lệnh chờ LIMIT, STOP
 1. Cập nhật giá các lệnh chờ Limit, Stop
 1. Cập nhật điểm Stoploss (SL)
  • Xóa điểm Stoploss
  • Thay đổi điểm Stoploss
  • Kéo điểm Stoploss dương khi có lãi
  • Thông báo lời lỗ theo pip (USD) khi chạm điểm Stoploss mới
 1. Cập nhật điểm Take Profit (TP)
  • Xóa điểm Take Profit
  • Thay đổi điểm Take Profit
  • Thông báo lời lỗ theo pip (USD) khi chạm điểm Take Profit mới

III – Các tính năng thêm

1 – Thông báo khi lệnh lãi được 30 pip (Số pip có thể thay đổi)

 • Thông báo gợi ý cắt khối lượng hoặc kéo Stoploss
 • Sau khi đạt mốc 30 pip, cứ mỗi 10 pip lãi sẽ thông báo

2 – Thông báo đạt mục tiêu lợi nhuận hàng ngày

Khi lợi nhuận (tính các lệnh đã đóng) đạt mức phần trăm cho trước (mặc định 1%) và tổng lợi nhuận các lệnh đang mở không âm thì thông báo đạt mục tiêu lợi nhuận

3 – Thống kê lợi nhuận theo tuần, tháng

Kèm thông tin liên hệ group, channel tín hiệu

4 – Cảnh báo khi có thể có sự nhầm lẫn khối lượng khi vào lệnh


Bản quyền CATS
Dùng thử hoặc mua ROBOT liên hệ Mr.Minh
Telegram : @CATS_Coder
Điện thoại : 0979058528
Zalo : 0979058528

 

Bình luận Facebook