XAU/USD

Phân tích xu hướng : Giảm

Vùng kháng cựVùng hỗ trợ
1785 -18001645 – 1650

Nhận định: Giá vàng có sự điều chỉnh vào tối thứ 6 về 1747 -1750 tuy nhiên giá tăng trở lại mạnh mẽ đóng cửa tuần trên 1770, giá vàng tuần tới sẽ có thể tiếp tục lên lại mốc 1790 – 1800, canh mua 1733- 1740 stoploss 1718. Canh sell 1798 – 1805 stoploss 1815. Quản lý vốn.


AUD/USD

Phân tích xu hướng : TĂNG

Vùng kháng cựVùng hỗ trợ
0.70500 -0.713500.67650-0.68150

Nhận định: Như chiến lược tuần trước giá đã hit điểm vào lệnh, tiếp tục gồng lãi target 0.67050, co thể canh short lại vùng 0.68750 – 0.69000 stoploss 0.70100, target tp vẫn như cũ. Quản lý vốn. Tiếp tục cánh short như zone trên, quản lý vốn.


GBP/USD

Phân tích xu hướng : TĂNG

Vùng kháng cựVùng hỗ trợ
1.24750-1.250501.22000-1.22250

Nhận định: : Chúc mừng anh chị nào short  GPB/USD theo nhận định tuần trước, giá đã hit tp thành công. Tuần tới canh short zone 1.24350-1.24650 stoploss 1.26100 chốt lời 1.22680. Đọc lại các bài phân tích trước.

Giá đã chạy theo đúng plan tuần trước, nhưng ai short tuần trước stoploss entry, tuần tới tiếp tục short như zone trên, quản lý vốn.


USD/CAD

Phân tích xu hướng : XUỐNG

Vùng kháng cựVùng hỗ trợ
1.36650-1.375001.32050 -1.33000

Nhận định: Như nhận định tuần trước như trên, vẫn tiếp tục canh mua zone trên, chốt lời như cũ. Giá đã đi theo đúng plan tuần trước, giá đã gần cán target. Có thể chốt nửa volume và entry stoploss. Tuần tới canh mua tiếp quanh khu 1.35800 -1.35950 stoploss 1.34900 take profit 1.37250 – 1.37750. Quản lý vốn


EUR/USD

Phân tích xu hướng : TĂNG

Vùng kháng cựVùng hỗ trợ
1.14050 -1.150001.10850-1.11500

Nhận định: Tiếp tục canh short 1.12700 – 1.12850 stoploss 1.13550 take profit 1.10950. Quản lý vốn

EUR/CAD

Phân tích xu hướng : XUỐNG

Vùng kháng cựVùng hỗ trợ
1.53505 -1.540501.50500 – 1.49750

Nhận định: Như nhận định tuần trước giá cặp tiền Eurcad đã rơi ngay từ đầu tuần, tiếp tục canh short EURCAD tuần tới tại zone 1.53300 – 1.54450 stoploss 1.55900 , chốt lời 1.48950. Quản lý vốn. Tiếp tục hold lệnh đa dính điêm limit.

US30

Phân tích xu hướng : TĂNG

Vùng kháng cựVùng hỗ trợ
25750-2610023850-24200

Nhận định: Canh short 25500 -25700 stoploss 26500 take profit 23900 . Quản lý vốn giảm khối lượng giao dịch.

Đây là nhận định cho tuần, nên việc đọc tham khảo các vùng giá mọi người nên để ý, vào lệnh hay bất cứ điều gì nên cân nhắc đầu tiền % RISK một lệnh bao nhiêu. Stoploss ở đâu, nếu như không trả lời được hai câu hỏi này thì tốt nhất đứng ngoài. Mọi thứ chỉ là tham khảo, quyền quyết định là của bạn. TRADE IN SAFE

MONEY MANAGEMENT IS THE KEY TO SUCCESS

Bình luận Facebook