XAU/USD

Phân tích xu hướng : Giảm

Vùng kháng cựVùng hỗ trợ
1755 -17651645 – 1650

Nhận định: Như chiến lược tuần trước cho sell 1746 – 1750, giá hiện tại đóng cửa tuần ở ngưỡng 1744, chúng ta quan sát thêm sáng thứ 2 liệu có Gap lên không, giá vàng vẫn đang duy trì xu hướng lên, có thể giá sẽ test lại vùng 1765 – 1785 trong tuần tới, tuyệt đối không bắt đỉnh tại thời điểm này. Canh mua 1725- 1728 stoploss 1715. Quản lý vốn.


AUD/USD

Phân tích xu hướng : TĂNG

Vùng kháng cựVùng hỗ trợ
0.70500 -0.713500.67650-0.68150

Nhận định: Như chiến lược tuần trước giá đã hit điểm vào lệnh, tiếp tục gồng lãi target 0.67050, co thể canh short lại vùng 0.68750 – 0.69000 stoploss 0.70100, target tp vẫn như cũ. Quản lý vốn.


GBP/USD

Phân tích xu hướng : TĂNG

Vùng kháng cựVùng hỗ trợ
1.24750-1.250501.22000-1.22250

Nhận định: : Chúc mừng anh chị nào short  GPB/USD theo nhận định tuần trước, giá đã hit tp thành công. Tuần tới canh short zone 1.24350-1.24650 stoploss 1.26100 chốt lời 1.22680. Đọc lại các bài phân tích trước.


USD/CAD

Phân tích xu hướng : XUỐNG

Vùng kháng cựVùng hỗ trợ
1.36650-1.375001.32050 -1.33000

Nhận định: Như tuần trước nhận định giá sau khi chạm khu vưc 1.33000, đã có phản ứng giá tại khu vực này, xu hướng chinh vẫn là xuống, tuy nhiên H4 cũng đã cho những dấu hiệu mua hồi, chiến lược tuần sau mua khu vực 1.34850- 1.35050 stoploss 1.33502 chốt lời 1.37250. Quản lý vốn. Như nhận định tuần trước như trên, vẫn tiếp tục canh mua zone trên, chốt lời như cũ.


EUR/USD

Phân tích xu hướng : TĂNG

Vùng kháng cựVùng hỗ trợ
1.14050 -1.150001.10850-1.11500

Nhận định: Chúc mừng anh chị em ai short theo chiến lược tuần trước, giá đang tiệm cần gần tp, sang tuần sẽ hit. Canh short lại 1.12250- 1.12450 stoploss 1.13550 kì vọng tp 1.11100. Quản lý vốn.

EUR/CAD

Phân tích xu hướng : XUỐNG

Vùng kháng cựVùng hỗ trợ
1.53505 -1.540501.50500 – 1.49750

Nhận định: Như nhận định tuần trước giá cặp tiền Eurcad đã rơi ngay từ đầu tuần, tiếp tục canh short EURCAD tuần tới tại zone 1.53300 – 1.54450 stoploss 1.55900 , chốt lời 1.48950. Quản lý vốn. Tiếp tục hold lệnh đa dính điêm limit.

US30

Phân tích xu hướng : TĂNG

Vùng kháng cựVùng hỗ trợ
27500 – 2800025450 -25850

Nhận định: Chúc mừng anh chị chốt lời thành thành công theo nhận định tuần trước. Chiến lược tuần mới canh short 26114 – 26350 stoploss 27000 take profit 24000 – 24450. Quản lý vốn

Đây là nhận định cho tuần, nên việc đọc tham khảo các vùng giá mọi người nên để ý, vào lệnh hay bất cứ điều gì nên cân nhắc đầu tiền % RISK một lệnh bao nhiêu. Stoploss ở đâu, nếu như không trả lời được hai câu hỏi này thì tốt nhất đứng ngoài. Mọi thứ chỉ là tham khảo, quyền quyết định là của bạn. TRADE IN SAFE

MONEY MANAGEMENT IS THE KEY TO SUCCESS

Bình luận Facebook