XAU/USD

Phân tích xu hướng : Giảm

Vùng kháng cựVùng hỗ trợ
1755 -17651645 – 1650

Nhận định: Vàng tuần vừa rồi đã đóng cửa dưới ngưỡng 1700, kết thúc tuần giá đóng cửa tại1685, như vậy giá đã tạo thành xu hướng điều chỉnh xuộng tạm thời, khu vực canh short 1696 – 1705 stoploss 1718, ki vọng chốt lời 1653. Khu vực mua 1620 – 1633 stoploss 1609. Giảm khối lướng giao dịch. Quản lý vốn.


AUD/USD

Phân tích xu hướng : TĂNG

Vùng kháng cựVùng hỗ trợ
0.70500 -0.713500.67650-0.68150

Nhận định : AUD có sự điều chỉnh tuần vừa rồi, chiến lược canh short 0.68750 -0.68900 stoploss 0.70100 , chốt lời 0.67050. Quản lý vốn


GBP/USD

Phân tích xu hướng : TĂNG

Vùng kháng cựVùng hỗ trợ
1.27500 – 1.286501.24050 – 1.24750

Nhận định: : GBPUSD đã có tín hiệu điều chỉnh trên khung H4, canh short 1.26000- 1.26200 stoploss 1.27700 chốt lời 1.24850. Quản lý vốn


USD/CAD

Phân tích xu hướng : XUỐNG

Vùng kháng cựVùng hỗ trợ
1.36650-1.375001.32050 -1.33000

Nhận định: Như tuần trước nhận định giá sau khi chạm khu vưc 1.33000, đã có phản ứng giá tại khu vực này, xu hướng chinh vẫn là xuống, tuy nhiên H4 cũng đã cho những dấu hiệu mua hồi, chiến lược tuần sau mua khu vực 1.34850- 1.35050 stoploss 1.33502 chốt lời 1.37250. Quản lý vốn


EUR/USD

Phân tích xu hướng : TĂNG

Vùng kháng cựVùng hỗ trợ
1.14050 -1.150001.10850-1.11500

Nhận định: Giá đã có sự điểu chỉnh trên khung H4, chiến lược tuần sau canh short 1.12940 – 1.13050 stoploss 1.13850 chốt lời 1.11670. Quản lý vốn

EUR/CAD

Phân tích xu hướng : XUỐNG

Vùng kháng cựVùng hỗ trợ
1.53505 -1.540501.50500 – 1.49750

Nhận định: Như nhận định tuần trước giá cặp tiền Eurcad đã rơi ngay từ đầu tuần, tiếp tục canh short EURCAD tuần tới tại zone 1.53300 – 1.54450 stoploss 1.55900 , chốt lời 1.48950. Quản lý vốn.

US30

Phân tích xu hướng : TĂNG

Vùng kháng cựVùng hỗ trợ
27500 – 2800025450 -25850

Nhận định: Us30 đã có sự điều chỉnh mạnh tuần vừa rồi, canh short 25950 -26150 stoploss 27000 take profit 24800. Quản lý vốn.

Đây là nhận định cho tuần, nên việc đọc tham khảo các vùng giá mọi người nên để ý, vào lệnh hay bất cứ điều gì nên cân nhắc đầu tiền % RISK một lệnh bao nhiêu. Stoploss ở đâu, nếu như không trả lời được hai câu hỏi này thì tốt nhất đứng ngoài. Mọi thứ chỉ là tham khảo, quyền quyết định là của bạn. TRADE IN SAFE

MONEY MANAGEMENT IS THE KEY TO SUCCESS

Bình luận Facebook