Trong giao dịch, thành công không bao giờ do 1 thứ tạo ra, nhưng thất bại thì lại thường như vậy.

Có SL quá lớn? Cuối cùng bạn thua lỗ nhiều hơn bạn kiếm được.

Có SL quá nhỏ? Cuối cùng bạn có quá nhiều lệnh thua.

Có TP quá lớn? Cuối cùng bạn có quá ít lệnh thắng.

Có TP quá nhỏ? Lợi nhuận của bạn không đủ để bù đắp các lệnh thua.

Giao dịch không có lợi thế? Thua lỗ chỉ là vấn đề thời gian.

Giao dịch quá lớn? Cuối cùng bạn thua lỗ ngay cả nếu bạn có 1 chiến lược thắng lợi.

Giao dịch quá nhỏ? Lợi nhuận không bõ công sức.

Không thể tuân thủ các quy tắc giao dịch mà mình đặt ra? Thua lỗ là không thể tránh khỏi.

Không biết khi nào phá vỡ qui tắc? Một sự kiện không may mắn có thể giết chết tài khoản của bạn.

Không chú ý đến sự thay đổi trong các điều kiện của thị trường? Chiến lược thắng lợi của bạn trở thành thua cuộc.

Danh sách cứ dài tiếp.

Tất cả những gì thất bại cần là chỉ một điểm yếu.

Với quá nhiều cách để thua cuộc, thì kết quả mặc định của việc giao dịch không bất ngờ gì là thất bại.

Thành công là ngoại lệ, khác thường.

Vậy chúng ta thắng bằng cách nào?

Chúng ta thắng bằng cách thất bại quá nhiều lần đến nỗi trở thành chuyên gia thất bại.

Khi chúng ta hiểu tất cả các cách khác nhau mà chúng ta có thể thua lỗ, thì con đường duy nhất còn lại là thắng lợi.

Mr. Ival

Bình luận Facebook