• Kinh nghiệm 08 năm giao dịch cổ phiếu và ngoại hối.
  • Kinh nghiệm 04 năm giảng dạy chuyên nghiệp về đầu tư cổ phiếu, với hơn 20 khóa học tổ chức thành công.
  • Từng nhận Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước năm 2015.
  • Kinh nghiệm nhiều năm công tác tại các Công ty Chứng khoán – Ngân hàng, Phân tích cổ phiếu và Tư vấn tài chính doanh nghiệp.
  • Hiện tại đang công tác tại Khối Quản lý và Kinh doanh vốn – Ngân hàng Việt Á.