Khi chủ đề về thay đổi quan niệm tới trong một hội thảo, tôi đột nhiên bắt đầu nói về tất cả các việc thay đổi quan niệm có trong cuốn sách Trade Your Way to Financial Freedom. Tôi chưa từng nghĩ về cuốn sách viết về việc thay đổi quan niệm, nhưng đột nhiên tất cả thông tin về việc thay đổi được thảo luận trong sách tuôn ra khỏi miệng. Sau khi hoàn toàn ngạc nhiên, tôi quyết định dành thời gian suy nghĩ về điều mình đã nói. Ở thời điểm hội thảo, tôi nhận thấy có bốn sự thay đổi quan điểm chính trong cuốn sách của mình. Tôi không có ý tưởng về việc con số đó đến từ đâu, nhưng tôi có thể giải thích bốn sự thay đổi đó rất rõ. Từ lúc đó, với việc suy nghĩ đáng kể, tôi chỉ có thể đưa ra thêm hai sự thay đổi nữa. Tuy nhiên, đây là các thay đổi quan điểm chính đối với hầu hết các trader và nhà đầu tư.

Thành công trong giao dịch làm rất ít với những điều bên ngoài như là thị trường làm gì. Thay vì vậy, bạn phải xác định bạn là ai và mục tiêu của bạn là gì. Khi bạn đã làm điều đó, thì bạn có thể thiết kế một hệ thống giao dịch phù hợp với mình.

Hầu hết mọi người tin rằng thành công trong giao dịch phải làm với thị trường, với các chỉ báo và phân tích, và với việc tìm một số lợi thế thần kỳ mà sẽ giúp họ hiệu quả hơn các đối thủ cạnh tranh một chút. Điều này hoàn toàn sai! Thay vì vậy, thành công trong giao dịch là một công cuộc tìm kiếm bên trong. Tự tìm về bản thân là điều phải làm. Bạn là ai và bạn chọn trở thành ai? Khi bạn đã trả lời các câu hỏi đó, thì sau đó bạn có thể xác định cách thể hiện con người mới qua thị trường. Tuy nhiên, đây là một quyết định lớn. Hầu hết mọi người không tin vào nó hoặc thậm chí khi họ biết nó thì không có thời gian dành cho nó.

Không có Chén Thánh trong thị trường bên ngoài bản thân bạn. Nhưng có một Chén Thánh và điều đó đến từ việc phát triển một hệ thống giao dịch phù hợp với bạn. Khi bạn làm điều này bạn có thể hiệu quả hơn nhiều phần lớn người chơi trong thị trường. Bạn có thể đạt được các mức độ hiệu quả mà người khác có thể nghĩ là bất khả thi.

Tâm lý học thuật đầy những người đã nghiên cứu kỹ càng về thất bại của trader trung bình. Kết quả là, các nhà kinh tế học đang bắt đầu nói có thể thị trường không hiệu quả. Và, có thể bằng việc nghiên cứu các nhược điểm của con người, một người có thể bắt đầu dự đoán cách thị trường không hiệu quả. Vì vậy, lĩnh vực tài chính hành vi đã ra đời.

Tôi tự xem mình là một sinh viên tài chính hành vi và một trong số ít người thực sự giúp người khác áp dụng nó. Tuy nhiên, việc áp dụng tài chính hành vi không có nghĩa là dự đoán sự không hiệu quả trong thị trường. Việc áp dụng nó nghĩa là làm việc với bản thân mình để đảm bảo bạn không có những sự không hiệu quả này. Tuy nhiên, đó là quá nhiều với một sự thay đổi lớn với hầu hết mọi người đang lao vào việc thị trường đang làm gì. Nhưng, khi tôi nói về các trader đang kiếm lợi nhuận 50-100% liên tục trong thị trường với ít rủi ro, thì những người tin điều đó là nằm ngoài bản thân họ lại nghĩ rằng chúng tôi đang làm điều bất khả thi.

Bạn không phải dự đoán thị trường để kiếm tiền. Thay vì vậy, việc kiếm tiền đến từ việc kiểm soát điểm thoát của bạn.
Tôi đã thảo luận điều này kỹ nhiều lần. Quy tắc vàng của việc giao dịch là “Hãy gồng lời và cắt lỗ ngắn.” Điều đó liên quan gì đến việc dự đoán? Hoàn toàn không. Thay vì vậy, mọi thứ phải làm là thoát khỏi thị trường bằng việc sử dụng một kế hoạch có hệ thống. Thế là đủ! Tuy nhiên, điều này có thể kích thích một tranh cãi trong nhiều học viên của tôi – ngay cả những người đã đọc cuốn Trade Your Way to Financial Freedom vài lần và nghĩ là họ hiểu nó.

Sự thay đổi quan điểm thứ tư đơn giản là sự phát sinh của điều thứ ba.

Bạn không phải được đúng để kiếm tiền. Thay vì vậy, bạn phải hiểu bội số R, kỳ vọng và cơ hội.

Giả sử bạn giao dịch cổ phiếu giá cao đang tăng liên tục. Bạn vào lênh, nhưng thoát ngay nếu nó đi ngược hơn 1$. Vì vậy, rủi ro của bạn trên mỗi cổ phiếu là 1$, mà tôi định nghĩa là 1R.

Giả sử bạn vào một cổ phiểu đang tăng giá và bị thoát lệnh. Bạn thua lỗ 1$ hay 1R. Giả sử điều này xảy ra thêm năm lần nữa. Giờ bạn có sáu thua lỗ 1R. Ở lệnh thứ bảy, cổ phiếu cất cánh. Bạn lướt được lợi nhuận 30$. Đó là lợi nhuận 30R.

Giờ thì bạn đã có bảy lệnh – sáu lệnh lỗ 1R và một lệnh lời 30R với lợi nhuận ròng là 24R. Giả sử thậm chí chi phí giao dịch của bạn là 0,5R mỗi lệnh, vì vậy chúng ta phải trừ đi thêm 3,5R. Giờ thậm chí chúng ta vẫn có tổng lợi nhuận là 20,5R. Nếu đó là trung bình bảy lệnh của bạn, vậy nếu bạn giao dịch 21 lệnh mỗi tháng thì sao? Bạn có lợi nhuận 63R trong khi chỉ đúng có 14% các lệnh.

Nếu bạn không thực việc việc thay đổi quan điểm này, thì bạn sẽ có thể thấy đủ loại lý do để bác bỏ logic của ví dụ của tôi. Tôi đã nghe tất cả rồi. Và tất cả chúng đến từ những người đang có vấn đề với sự thay đổi quan điểm này và cần bảo vệ vị thế của họ.

Tiền to không đến từ bất kỳ yếu tố mà hầu hết các nhà đầu tư và trader tập trung chú ý. Thay vì vậy, tiền to đến tư việc có một chiến lược tính khối lượng vị thế được thiết kế để đạt mục tiêu.

Chúng ta dùng ví dụ trên. Giả sự bạn rủi ro 0,5% vốn trên mỗi lệnh. Sau sáu lệnh thua liên tiếp, bạn sụt vốn 3%. Tuy nhiên, sau lợi nhuận 30R, bạn sẽ tăng 12%. Và trong tình huống trên (ngay cả giả sử phí giao dịch khủng là 0,5R hay 0,5% danh mục) thì bạn vẫn tắng 30% trong một tháng với 21 lệnh.

Lại một lần nữa, nếu bạn chưa thay đổi quan điểm, bạn sẽ thấy nhiều lỗ hổng trong logic của tôi để hỗ trợ vị thế của bạn. Điều đó không sao và nó sẽ không ảnh hưởng tới những người thường xuyên kiếm lợi nhuận lớn khi từ bỏ việc đúng/sai.

Giả sử rằng ba lệnh 30R trong một tháng là không thực tế. Ba lệnh 15R sẽ vẫn cho bạn lợi nhuận ròng là 27R mỗi tháng. Đó là 13,5% với rủi ro 0,5% mỗi lệnh. Và, chúng ta thêm vào phí giao dịch không thực tế. Điều đó sẽ cho bạn một lợi nhuận ròng là 16,5R mỗi tháng – hay 99% mỗi năm. Và lại một lần nữa, bạn vẫn chỉ đúng 14% và không rủi ro quá 0,5% vốn mỗi lệnh.

Trong khi mục đích của tôi trong việc viết bài này đơn giản là để bạn suy nghĩ và bước ra ngoài quan điểm riêng của mình, thì tôi muốn chỉ ra cách tôi chỉ cào lên bề mặt của việc thay đổi quan điểm mà hầu hết các bạn có thể thực hiện. Có thể có ít nhất năm việc thay đổi quan điểm lớn (không nói trong bài này) trong mỗi phần của khóa Peak Performance cho các trader và nhà đầu tư của tôi.

Cách Để Tự Thay Đổi Quan Niệm
Một trong những kỹ năng tuyệt vời nhất tôi có thể cho bạn là khả năng tự thay đổi quan niệm – nhìn vào chiếc hộp bạn tự đặt mình vào bằng suy nghĩ của chính mình và sau đó bước ra. Với những ai thích lợi ích tối đa và thực sự muốn “lên mặt trăng”, đây là chương trình năm bước cho việc tự thay đổi quan niệm.

Bước 1: Hãy khám phá xem mình là ai và mình đang làm gì từ nhiều quán điểm. NLP gợi ý rằng có ít nhất ba quan điểm của mọi sự kiện: quan điểm của bạn, quan điểm của người liên quan, và quan điểm của người bên ngoài quan sát điều đang xảy ra trong sự kiện. Nếu bạn liên tục tự quan sát bản thân từ các quan điểm hai và ba, thì nó sẽ không mất lâu để nhảy ra ngoài hộp.

Một bài tập đơn giản bạn có thể làm là đơn giản xem lại mỗi ngày vào cuối ngày từ quan điểm của một người quan sát bên ngoài. Các thay đổi kinh ngạc sẽ xảy ra trong bạn khi bạn làm vậy.

Bước 2: Hãy khám phá các niềm tin của bạn. Các niềm tin của bạn có thể hình thành một bộ các vòng tròn đồng tâm. Xung quanh đó là các niềm tin mà bạn nghĩ là đúng. Vòng tròn tiếp theo chứa các niềm tin mà có thể đúng. Vòng tròn thứ tứ chứa các niềm tin mà bạn nghi ngờ thực sự – những điều bên lề như sự tồn tại của ma hay UFO. Và vòng tròn cuối có thể là các niềm tin mà bạn biết là không đúng.

Hầu hết mọi người thường dành cuộc sống từ chối các niềm tin từ bên ngoài vòng tròn và tìm bằng chứng để hỗ trợ niềm tin bên trong. Thậm chí có một tạp chí tên là The Informed Skeptic, tự dâng hiến cho việc vạch trần các niềm tin bên lề. Trong khi tôi luôn ủng hộ việc đặt câu hỏi về các niềm tin bên lề, thì tôi nghĩ các niềm tin có thể nguy hiểm nhất là các niềm tin trong vòng tròn bên trong – thứ mà chúng ta biết là đúng. Hãy dành thời gian nghi ngờ các niềm tin đó và bạn sẽ bắt đầu thực hiện các thay đổi quan niệm lớn. Trong thực tế, hãy thử nghi ngờ một hoặc hai giả định lớn của bạn về cuộc sống mà bạn biết là đúng xem sao. Cuộc sống sẽ ra sao nếu các giả định này không đúng? Việc nghi ngờ kiểu này là điều sẽ có lợi và tiến hóa nhất với hầu hết mọi người.

Bước 3: Hãy chú ý các suy diễn, dự đoán của bạn. Một trong các niềm tin đúng của tôi nằm bên “lề” với hầu hết mọi người, có các nền móng tâm lý sâu sắc. Đó là điều bạn thấy “ngoài kia” thực sự phản ánh điều đang diễn ra bên trong bạn. Nếu bạn hoạt động như liệu thế giới là một tấm gương của chính tâm trí mình, thì bạn sẽ bắt đầu tìm ra chiếc hộp của mình. Và khi bạn biết chiếc hộp ở đâu, nó là bước đơn giản để thoát ra và thay đổi quan điểm.

Bước 4: Hãy giữ một nhật ký hàng ngày về cảm xúc và trải nghiệm của bạn. Một trong những cách tốt nhất để quan sát bản thân là nhìn vào cách bạn đã từng ở một vài thời điểm quá khứ và so sánh với phiên bản đó của bạn với một phiên bản khác. Bạn có thể làm điều này bằng nhật ký và đọc nhật ký thường xuyên. Làm việc sẽ thực sự giúp bạn quan sát các quan điểm và sau đó bước ra khỏi chúng.

Bước 5: Thiền định kỳ. Thiền đều là về việc lắng nghe. Khi bạn lắng nghe, bạn có sự hướng dẫn trực giác và rộng lớn. Kết quả là, hai mươi phút thiền yên tĩnh có thể là điều tốt nhất bạn có thể làm cho bản thân mình. Đơn giản là chú ý đến hơi thở trong hai mươi phút. Nghĩ về việc hít thở như “cảm hứng”, có thể với nó rất tốt vậy. Và khi bất kỳ suy nghĩ gì tới với bạn, đơn giản là chú ý chúng và để chúng đi. Nếu bạn đắm chìm trong các suy nghĩ, khi bạn chú ý, để nó đi và quay lại theo dõi hơi thở.

Năm bước này sẽ giúp bạn thực hiện các thay đổi quan điểm lớn định kỳ. Hãy lên kế hoạch làm nó trong 30 ngày tới.

Nguồn: Mr.Ival

Forex Trading Tips by Ival

CÁC SÀN ĐỐI TÁC UY TÍN DÀNH CHO ANH EM THAM KHẢO

– Link mở tk spread XAU <=10 ; Spread thấp; Scalping ( NORDFX)
https://bit.ly/3aiZxls

– Link mở tài khoản giao dịch 24/7 CJC Markets: https://bit.ly/3dwtPTV

MỌI THẮC MẮC LIÊN HỆ HỖ TRỢ MỞ TÀI KHOẢN – NHẬN CHIẾN LƯỢC – TƯ VẤN
Henry Nguyen : 0918181435
Telegram : https://t.me/joinchat/GNLGexYT2SpCvyDulGGMZg
Youtobe : https://www.youtube.com/channel/UCO6ik5EpNlv1_MGdB9jj8aABình luận Facebook