Khóa học nghề Giao dịch Tài chính về thị trường ngoại hối Forex gồm 3 trình độ:

  • Beginner dành cho Người mới
  • Trader dành cho Trader Cá nhân
  • Fund Manager dành cho Trader Quỹ

Tất cả các khóa học đều yêu cầu thực hành ít nhất 6 tháng và thi tốt nghiệp mới được cấp Chứng chỉ.