• Giảng viên IT
  • Chuyên lập trình indicator, EA và các công cụ hỗ trợ trader trong quá trình giao dịch